Ибарски Колашин обухвата административну територију општине Зубин Поток. Налази се у северозападном делу Космета. Кроз ову територу пролази 43. паралела северне географске ширине и 21. меридијан источне географске дужине. Део је Kосовско-митровачког округа и заједно са њим, од 1999. године, чини специфичну геополитичку творевину у оквиру српске покрајине Косова и Метохије, која је под протекторатом  Међународне  заједнице.

Границе ове области су углавном природне, геоморфолошке творевине. Ибарски Колашин се распростире долином реке Ибар, садa добрим делом потопљене вештачким језером Газиводе, од Рибарића на северозападу до Зупча на  југоистоку.  Административно се граничи са општинама Тутин на западу, Нови Пазар на северу, Звечан и Косовска Митровица на истоку и на југу са општинама Србица и Исток.

Кроз територију Ибарског Колашина пролазила је једна од најважнијих саобраћајница средњевековне Србије која је Поморавље и Рашку, преко Брњака, Мокре горе, Мојстира и Метохије долином Дрима везивала  за  Зетско  приморје.  Битно  је  поменути,  да  се  у транспортне сврхе интензивно користила, све до шездесетих година прошлог века. Наиме, низ ову реку је из горњег дела слива реке Ибра, сплавовима превожена дрвена грађа, производи дрводељства, затим млечни производи и слично, до Косовске Митровице.

У данашње време отприлике истом трасом у функцији је магистрални пут Е-65, Косовска Митровица - Рибариће, који се даље грана на север према Новом Пазару и даље према централној Србији, и на југозапад према Црној Гори. Поред ове главне саобраћајнице Ибарски Колашин је повезан и регионалним путевима Зубин Поток - Рашка, Зубин Поток - Дрен - Бање у  Метохији и  Зупче - Звечан.