Општина Зубин Поток чини област Старог или Ибарског Колашина, чија се поједина села помињу још у средњем веку у хрисовољи Краља Милутина.

Област Старог Колашина било је подељена, у XVIII и XIX веку, на мање управне области кнежине, да би по ослобађању од османлијске империје, коначно, ова област била подељена на две области: Радичпољску и Беримску општину, каква је остала све до II светског рата. 

Општина Зубин Поток је основана одмах након завршетка другог светског рата и у првобитном облику постојала је све до 1965. године, када је укинута, а њена територија је припојена општини Косовска Митровица.
јула године.

У првим годинама од поновног оснивања општине, Зубин Поток је забележио највећи привредни раст у својој историји и тада је отворено неколико мањих и већих фабрика са великим бројем слободних радних места, што је грађанима омогућило сигуран посао и опстанак на овим просторима.
Данас је варошица Зубин Поток седиште и центар истоимене општине. На територији општине постоје 63 села.